lørdag 20. mars 2010

Andy Warhol-oppgave i Photoshop.

I denne oppgaven blir elevene kjent med ulike verktøy som tryllestav, ulike lasso, treshold, malingsbøtte, layers og history paletten. Dette er en fin oppgave for å bli kjent med viktige funsjoner i programmet og samtidig lære litt om POP ART:)