onsdag 8. desember 2010

Telyse holdere!

Dette er resultatet av mønsteroppgaven. Flott design!


tirsdag 7. desember 2010

Bilder fra mønsteroppgaven.

Elevene har jobbet med mønsterelement og er nå i fasen med å utvikle forskjellige flatemønstre.
Først jobber elevene for hånd, ved hjelp av speil og kopimaskin. Deretter er det litt utprøving i photoshop. Disse møsntrene skal ende opp som design av te-lyse holdere.