mandag 20. september 2010

Stol oppgave.

Elevene fikk i oppgave å lage sin egen stol. Alle gikk utfra samme mal, men stolene fikk veldig ulike personligheter. Alle stolene ble hengt opp i lang-gangen.
Elevene har i tilegg satt stolen sin inn i ulike sammenhenger og tatt foto av den. Her er noen eksempler:


onsdag 15. september 2010

Land art.


Det nye skoleåret startet oppe ved Lianvannet. VG1 DH/STF elevene fikk i oppdrag å lage gruppeprosjekt i land art. På dette bildet ser vi "portalen" som er laget av en gruppe av DH elevene. Fint bilde å starte bloggen på. En portal inn i det nye året:)