lørdag 9. januar 2010

Elevene har laget eksempel på alle de 7 kontrastene i Ittens fargelære.
Her er et eksempel på fargens egenkontrast.
Posted by Picasa