lørdag 22. mai 2010

Formanalyse

Elevene har laget en formanalyse av design fra Art Nouveau og Bauhaus. I tillegg til innhold, skulle elevene få skrift og bilde til å fungere sammen. Skriften skulle ha samme utrykk som selve kunstepoken og hele plakaten skulle fungere som ett bilde.