onsdag 23. september 2009


I faget kvalitet og dokumentasjon har vi jobbet med å presentere arbeidet vårt på ulike måter.
Her har vi begynt med kunst og håndverks historie fra Egypt .Vi har jobbet med tekst og billedbehandling i Words og skrevet ut på et ark som gjør temaet enda mer framtredende.
Elevene måtte skrive om Pyramider, hieroglyffer og bildeframstilling. I tilegg fikk de skrive om et valgfritt tema. Her er en av sidene til Sigurd presentert.