torsdag 8. oktober 2009

Elevene fikk 3 tema de skulle jobbe med i Words: Hieroglyffer, pyramider og bildeframstilling. Elevene fikk også skrive litt om et selvvalgt tema. 1DHA jobbet med plassering av tekst og bilde. Alt er skrvet ut på et litt "egyptisk"papir.